Всеукраїнська науково-практична конференція. “Теорія і практика управління в умовах суспільних викликів і трансформацій”