Старший викладач Закалик Галина Михайлівна

Освіта

1994 р. — закінчила з відзнакою Львівський державний університет імені Івана Франка та здобула кваліфікацію спеціаліста за спеціальністю «біолог-біохімік, викладач біології та хімії».
2010 р — закінчила навчання у Міжрегіональній академії управління персоналом та здобула кваліфікацію спеціаліста за спеціальністю «психологія».
2011 р — закінчила ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» Львівський інститут та здобула кваліфікацію магістра психології.

Професійний досвід:

1998 – 2002 р.р. – навчання в аспірантурі у Львівському національному університеті імені Івана Франка із спеціальності 03.00.12 - фізіологія рослин.
2003 – 2008 рр. робота над написанням дисертації в Львівському національному університеті імені Івана Франка на тему "Вплив сумісної дії українських регуляторів росту та лазерної фотоактивації на ростові та фізіолого-біохімічні показники рослин".

 Наукові зацікавлення

Підготовка управлінців навчальними закладами. Професійна етика управлінців.
Проблема формування потенційно елітарної особистості в системі вищої освіти України.
Релігійність як спосіб досягнення екзистенційної ідентичності.
Теоретичне осмислення проблем самотності особистості в цивілізаційному вимірі.

Громадська активність

З 2004 р. — член, а згодом і довірена особа Фундації Українська наука і освіта (США).
З 2010 р. — член Української Асоціації викладачів-католиків.
2010-2015 рр. — голова осередку Української Асоціації викладачів-католиків.

Нагороди

Подяка за сумлінну працю ЛІ МУАП (2009).
За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомі особисті результати в науково-дослідницькій та педагогічній діяльності, розвиток юридичної освіти, а також із нагоди відзначення Дня науки України нагороджена грамотою за розпорядженням директора ІНПП від 17 травня 2018 р. № 12.
За вагомі особисті результати в науково-дослідницькій та педагогічній діяльності, сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня науки України нагороджена грамотою за розпорядженням директора ІНПП від 19 травня 2017 р. № 9.За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомі особисті результати в науково-дослідницькій та педагогічній діяльності, розвиток юридичної освіти, а також із нагоди відзначення Дня науки України нагороджена грамотою за розпорядженням директора ІНПП від 19 травня 2017 р. № 12.
За особисті видатні досягнення у професійній діяльності, сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, активну участь у суспільному житті та з нагоди Дня юриста України нагороджена Почесною грамотою за рішенням Ради Львівської обласної організації союзу юристів України від 08 жовтня 2016 року.

Вибрані публікації

  1. Закалик Г.М. Психологія розвитку та успіху особистості: Навчальний посібник для студентів ЗВО / Г.М.Закалик, Ю. М. Терлецька, Н.М. Шувар. – Львів: Видавництво "Львівська політехніка", 2019. – 488 с.
2. Закалик Г. М.Психологія інновацій та реклами. Навчальний посібник для студентів ЗВО/ Г. М. Закалик, Н. В. Партико. – Львів: Львівська політехніка, 2019. – 348 с.
3. Закалик, Г. М. Психологічна та кримінологічна сексологія: навч. посібник для студентів ЗВО ЗВО / Г. М. Закалик, Ю. М.Терлецька, Н. М. Шувар. – Львів: Львівська політехніка, 2018. – 348 c. : іл.
4. Закалик Г. М. Соціальна психологія у термінах і поняттях: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г. М. Закалик, Ю М. Терлецька, Н. М. Шувар. – Львів: Львівська політехніка, 2018. – 140 с.
5. Жигайло Н. І., Закалик Г. М. Психологія змін та інновацій Навчальний посібник [Текст]/ Н. І. Жигайло, Г.М. Закалик. – Львів: СПОЛОМ, 2017. – 430 с.
6. Закалик Г.М. Патопсихологія: понятійно-термінологічний словник : навчальний посібник/ Г.М. Закалик, Ю.М. Терлецька. – Львів: Видавництво «Львівська політехніка», 2016. – 156 с.
7. Закалик Галина, Войцеховська Оксана, Шувар Наталія Сучасна школа – безпечний простір чи арена знущань?// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. – Херсон, 2018. – вип. 5. – С. 171-177.
8. Закалик Галина, Шувар Наталія Булінг у школі: соціально-психологічні установки батьків для дитини // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (Переяслав-Хмельницький, 31 січня 2019 року). – Переяслав-Хмельницький, 2019. – вип. 43. – С. 431-434.

 Контактна інформація:

Службовий телефон (032) 224-91-22
E-mail: halyna_zakalyk@yahoo.com