Завідувач кафедри права, к.ю.н., доцент – Яворська Вікторія Григорівна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Освіта:

У 2006 р. закінчила з відзнакою Львівську комерційну академію за спеціальністю «Правознавство».

17 травня 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Забезпечення єдності застосування кримінального законодавства актами судового тлумачення», спеціальність 081 – право (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету внутрішніх справ).

Професійна діяльність:

З 2007 р. по 2012 р. викладач, з 2012 р. – доцент кафедри права Львівського інституту МАУП.

З 05.09. 2012 р. по 17.01. 2013 р. ст. викладач кафедри кримінального права та процесу Львівської комерційної академії. З 17.01. 2013 р. по 04.09. 2014 р. доцент без відповідного вченого звання кафедри кримінального права та процесу Львівської комерційної академії.

З 1 вересня 2016 р. в.о. завідувача кафедри права Львівського інституту МАУП.

Професійний досвід:

2006-2011 роки – робота над написанням кандидатської дисертації в якості аспіранта у Львівському державному університеті внутрішніх справ.

Професійний стаж: 11 р.

Основні опубліковані праці у фахових виданнях:

1. Яворська В.Г. Поняття, ознаки та вимоги до якості постанов Пленуму Верховного Суду України / В.Г. Яворська // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 12. – С. 118-121.

2. Яворська В.Г. Вимоги до мови постанов Пленуму Верховного Суду України / В.Г. Яворська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 4. – С. 207-214.

3. Яворська В.Г. Постанова Пленуму Верховного Суду «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил»: відповідність окремих положень вимогам кримінального та кримінально-процесуального законодавства / В.Г. Яворська // Митна справа. – 2009. – № 6. – С. 96-101.

4. Яворська В.Г. Джерела кримінального права та кримінального законодавства: співвідношення понять / В.Г. Яворська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1. – С. 324-333.

5. Яворська В.Г. Значення постанов Пленуму Верховного Суду з питань застосування кримінального законодавства / В.Г. Яворська // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 2. – С. 122-125.

6. Яворська В.Г. Недоліки чинних постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / В.Г. Яворська // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 11. – С. 87-90.

7. Яворська В.Г. Причини недоліків мови актів судового тлумачення, спрямованих на забезпечення єдності застосування кримінального законодавства / В.Г. Яворська // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 3. – С. 339-342.

8. Яворська В.Г. Поняття змісту актів судового тлумачення, спрямованих на забезпечення єдності у застосуванні судами України кримінального законодавства / В.Г. Яворська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4. – С. 281-288.

9. Яворська В.Г. Форми забезпечення єдності у застосуванні положень кримінального законодавства України / В.Г. Яворська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2013. – Випуск 6. – Том 2. – С. 113-116.

10. Яворська В.Г. Позитивні характеристики кримінального процесуального кодексу 2012 р. / В.Г. Яворська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2014. – Випуск 1. – Том 3. – С. 221-225.

Участь у конференціях:

1. Красницький І.В. Юридична природа постанов Пленуму Верховного Суду України з питань застосування кримінального законодавства / І.В. Красницький, В.Г. Яворська // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами IV міжнар. наук.-практ. конф. 1-2 черв. 2007 р.) : у 2-х т. / уклад. Т.Д. Климчик, І.М. Якушев. – Луцьк, 2007. – Т. 2 – С. 250-253.

2. Яворська В.Г. Визначення організованої групи і злочинної організації та їх розмежування за КК України та відповідною постановою Пленуму Верховного Суду України / В.Г. Яворська // Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні: тези доповідей на Всеукраїнській науковій конференції ад’юнктів, аспірантів та здобувачів. – Львів, 2007. – С. 104-106.

3. Яворська В.Г. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності»: відповідність окремих положень вимогам кримінального та кримінально-процесуального законодавства / В.Г. Яворська // Актуальні питання правового захисту суб’єктивних прав та свобод особи в умовах формування громадянського суспільства та становлення правової держави: матеріали доповідей та статей науково-практичної конференції (18 квітня 2008 р.). – Львів, 2008. – С. 83-91.

4. Яворська В.Г. Поняття, ознаки та вимоги до якості постанов Пленуму Верховного Суду України / В.Г. Яворська // Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні: тези доповідей на Всеукраїнській науковій конференції ад’юнктів, аспірантів та здобувачів. – Львів, 2008. – С. 95-98.

5. Яворська В.Г. Основні підходи до роз’яснення у постановах Пленуму Верховного Суду змісту елементів складів конкретних злочинів / В.Г. Яворська // Актуальні проблеми правового захисту суб’єктивних прав та свобод особи в умовах формування громадянського суспільства та становлення правової держави: матеріали доповідей та статей науково-практичної конференції. (28 квітня 2009 р.). – Львів, 2009. – С. 132-142.

6. Яворська В.Г. Значення постанов Пленуму Верховного Суду України для однакового застосування закону та скерування судової практики / В.Г. Яворська // Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні: тези доповідей на третій звітній Всеукраїнській науковій конференції ад’юнктів, аспірантів та здобувачів, 28 вересня 2009 р. – Львів, 2009. – С. 48-50.

7. Яворська В.Г. Значення постанов Пленуму Верховного Суду для заповнення порогалин в правовому регулюванні / В.Г. Яворська // Актуальні питання юридичної науки: матеріали доповідей та статей Всеукр. наук.-практ. конф. (14 травня 2010 р.). – Львів, 2010. – С. 156-159.

8. Яворська В.Г. Актуальні питання юридичної науки: матеріали доповідей та статей / В.Г. Яворська // Всеукр. наук.-практ. конф. (14 травня 2010 р.). – Львів, 2010. – С. 156-159.

9. Яворська В.Г. Неточності чинних постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / В.Г. Яворська // Проблеми державотворення в Україні: матеріали доповідей та статей Круглого столу до дня спеціаліста-правника (10 жовтня 2011 р.). – Львів, 2011. – С. 75-79.

10. Яворська В.Г. Значення актів судового тлумачення спрямованих на забезпечення єдності у застосуванні кримінального законодавства для подальшого його розвитку / В.Г. Яворська // Актуальні питання юридичної науки 2012: збірник доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 квітня 2012 р.). – Львів, 2012. – С. 134-139.

11. Яворська В.Г. Питання недоліків кримінально-процесуального кодексу / В.Г. Яворська // Актуальні питання юридичної науки 2013: збірник доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 квітня 2013 р.). – Львів, 2013. – С. 145-147.

12. Яворська В.Г. Відмінності актів судового тлумачення спрямованих на забезпечення єдності застосування кримінального законодавства та прецеденту / В.Г. Яворська // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя (теоретичні аспекти приватного та публічного права: Збірник доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (24 грудня 2013 р.). – Львів : Львівська комерційна академія, 2013. – С. 295-297.

13. Яворська В.Г. Угоди в кримінальному процесі / В.Г. Яворська // Актуальні питання юридичної науки 2015: збірник доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції (24 квітня 2015 р.). – Львів, 2015. – С. 117-120.

14. Яворська В.Г. Характеристика змін кримінального процесуального кодексу України / В.Г. Яворська // Актуальні питання юридичної науки 2016: збірник доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 травня 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 109-113.

15. Яворська В.Г. Позитивні та негативні елементи досудового розслідування / В.Г. Яворська // Проблеми державотворення в Україні (19 жовтня 2016 р.) – Львів, 2016. – С. 51-54.

16. Яворська В. Г. Учасники кримінального провадження / В. Г. Яворська // Проблеми державотворення в Україні–2017 : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 17 жовт. 2017 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. – С. 81-89.

 

17. Яворська В. Г. Докази і доказування в кримінальному процесуальному кодексі / В. Г. Яворська // Актуальні питання юридичної науки–2017 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 27 квіт. 2017 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. – С. 138-145.

 

18. Яворська В. Г. Заходи забезпечення кримінального провадження відповідно до КПК / В. Г. Яворська // Актуальні питання юридичної науки–2018 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 21 берез. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 122-131.

 

19. Яворська В. Г. Необхідність діяльності Вищого антикорупційного суду України / В. Г. Яворська // Проблеми державотворення в Україні–2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 8 жовт. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 156-160.

Підручники, навчальні посібники та методичні матеріали:

1. Яворська В.Г. Кримінально-процесуальне право та криміналістика: навч. посібник / В.Г. Яворська. – Львів : ЛІ МАУП, 2011. – 246 с.

2. Яворська В.Г. Здійснення та складання господарсько-процесуальних документів: навч.-метод.комплекс / В.Г. Яворська // Львів : ЛІ МАУП, 2012. – 117 с.

3. Яворська В.Г. Визначення забезпечення єдності застосування кримінального законодавства України актами судового тлумачення / В.Г. Яворська // Правове регулювання окремих видів публічних і приватних відносин в Україні: монографія // колектив авторів, керівник авторського колективу доцент Федик Є.І. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – С. 26-46.

4. Яворська В.Г. Кримінологічна віктимологія: навч. посібник. / В.Г. Яворська // Львів : Львівська комерційна академія, 2014. – 197 с.

5. Яворська В.Г. Суд і правоохоронні органи: Методичні вказівки та завдання до практичних занять, самостійної роботи, індивідуально-дослідні завдання та тести для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030401 «Право» / В.Г. Яворська // Львів : Львівська комерційна академія, 2014. – 62 с.

6. Яворська В.Г. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері службової діяльності: Методичні вказівки та завдання до практичних занять, самостійної роботи, ситуаційних завдань та тестів для студентів спеціальності 7.03040101 «Правознавство» / В.Г. Яворська // Львів : Львівська комерційна академія, 2014. – 48 с.

7. Яворська В.Г. Кримінально-виконавче право: Методичні вказівки та завдання до практичних занять, самостійної роботи, ситуаційних завдань та тестів для студентів спеціальності «Правознавство» / В.Г. Яворська // Львів : Львівський інститут МАУП, 2016. – 52 с.

8. Яворська В.Г. Виконавче впровадження: Методичні вказівки та завдання до практичних занять, самостійної роботи та тестів для студентів спеціальності «Правознавство» / В.Г. Яворська // Львів : Львівський інститут МАУП, 2016. – 50 с.

9. Яворська В.Г. Організація правоохоронної діяльності : Методичні вказівки та завдання до практичних занять та самостійної роботи для студентів спеціальності «Правознавство» / В.Г. Яворська // Львів : Львів-ський інститут МАУП, 2016. – 48 с.

10. Яворська В.Г. Організаційні засади запобігання і протидії корупції на підприємствах в установах та організаціях: Методичні вказівки та завдання до практичних занять та самостійної роботи для студентів спеціальності «Правознавство» / В.Г. Яворська // Львів : Львівський інститут МАУП, 2016. – 39 с.

11. Яворська В. Г. Характеристика Кримінального процесуального кодексу України : навч. посіб. / В. Г. Яворська. – Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. – 125 с. 

 

12. Яворська В. Г. Кримінально-виконавче право : метод. рекомендації і завдання до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання спеціальності 081 Право. – Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. – 14 с.

 

13. Яворська В. Г. Кримінально-виконавче право : метод. рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право. – Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. – 12 с.

 

14. Яворська В. Г., Марунин І. В. Організація правоохоронної діяльності : метод. рекомендації і завдання для виконання самостійної роботи студентів з дисципліни для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 081 Право. – Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – 55 с.

15. Яворська В. Г. Правові засади антикорупційної стратегії України : метод. рекомендації і завдання до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 081 Право. – Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. – 18 с.

Наукові інтереси: кримінально-виконавче право, організація правоохоронної діяльності, організаційні засади запобігання і протидії корупції на підприємствах в установах та організаціях, кримінальне право та кримінологія, кримінально-процесуальне право, криміналістика.

Громадська діяльність:

Науковий керівник і організатор проведення щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки», відповідальний за випуск матеріалів доповідей та статей конференції.

Проведення та організація круглого столу до дня спеціаліста-правника «Проблеми державотворення в Україні – 2018. Антикорупційна діяльність» (м. Львів, 08 жовтня 2018 р.).

Членство у Всеукраїнській громадській організації «Асоціація правників України» та громадській організації «Об’єднання Студентів-Правників».

Контактна інформація: службовий телефон (032) 224-91-22, E-mail: kplimaup@ukr.net