Керівництво студентською науковою роботою

 

Керівництво студентською науковою роботою

Ільків М.Р. Теоретичні основи дослідження фінансової  безпеки підприємства / М.Р. Ільків // Сучасний стан та  пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України: збірник матеріалів VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів,  аспірантів та молодих вчених (23 листопада) . – К.: Алерта, 2017. – С. 199-202.

Денисенко Л. П. Методи аналізу фінансового стану підприємства / Л.П. Денисенко // Сучасний  стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України: збірник матеріалів VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів,  аспірантів та молодих вчених (23 листопада) . – К.: Алерта, 2017. – С. 195-197.

Магас Н.В., Дацько Л.-М.Я. Методи аналізу та оцінки фінансового стану підприємства / Н.В. Магас, Л.-М.Я. Дацько // Cуспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : збірник матеріалів  доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 червня 2018 р.). – Львів: Львівський інститут МАУП, 2018. – С. 51-53.

Садовнікова Л.І. Особливості аналізу фінансових результатів діяльності підприємства / Л.П. Садовнікова // Сучасний  стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України: збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти  і молодих вчених (22 листопада 2018 рік) . – К.: Алерта, 2018. – С. 272-274.

Костьо Ф.Ф. Чинники впливу на антикризове управління підприємством / Ф.Ф. Костьо // Сучасний  стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України: збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти  і молодих вчених (22 листопада 2018 рік) . – К.: Алерта, 2018. – С. 253-255.

Футько І.П. Динаміка розвитку фондового ринку України / Н. В. Магас, І. П. Футько // Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (28 листопада 2018 р.) – Львів: Львівський інститут МАУП, 2018 (подано до друку).

Савчук-Кабан М.А. Загальні тенденції розвитку банківського споживчого кредиту України / М.А Савчук-Кабан, Є.І. Парфенюк // Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (28 листопада 2018 р.), Львівський інститут МАУП. – Львів : Львівський інститут МАУП, 2018 (подано до друку).

Кіцера С.В. Система аналізу фінансової стійкості підприємства / С.В. Кіцера, Є.І. Парфенюк // Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (28 листопада 2018 р.), Львівський інститут МАУП. – Львів : Львівський інститут МАУП, 2018 (подано до друку).

Насонова А.О. Страховий ринок України / А.О. Насонова, Н.Р. Гураль // Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (28 листопада 2018 р.), Львівський інститут МАУП. – Львів : Львівський інститут МАУП, 2018 (подано до друку).

Німець І.І. Сучасний стан страхового ринку України / І.І. Німець, Н.Р. Гураль // Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (28 листопада 2018 р.), Львівський інститут МАУП. – Львів : Львівський інститут МАУП, 2018 (подано до друку).