Наукова робота

Наукова діяльність – це інтелектуальна творча діяльність, спрямована 

на одержання і використання нових знань.

Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»