Виховання. Дозвілля

Метою національно–патріотичного виховання студентської молоді є формування свідомого громадянина–патріота України, активного провідника української національної ідеї, справжнього представника української еліти через набуття молодим поколінням соціального досвіду, національної свідомості, активної громадянської позиції високих моральних якостей та духовних запитів.

Концепція національно–патріотичного виховання включає наступні напрями:

 патріотичне виховання:

 • виховання любові до Батьківщини, до рідного краю;
 • формування мовної культури, поваги до Конституції України;
 • виховання розуміння громадянського обов'язку.

 правове виховання:

 • прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина;
 • знання і дотримання чинних нормативно-правових актів;
 • поширення правової культури серед населення;
 • активна протидія особам, що порушують усталені правові норми.

 морально–етичне виховання:

 • прищеплення і розвиток загальнолюдських цінностей;
 • опанування найкращими духовними здобутками соціального оточення, духовною культурою людства;
 • впровадження досвіду кращих сімейно-родинних традицій у систему виховної роботи Інституту.

 художньо–естетичне виховання:

 • виховання у студентів естетичних поглядів і смаків, які ґрунтуються на кращих надбаннях цивілізації;
 • вироблення умінь примножувати культурно-мистецькі надбання, відчувати і відтворювати прекрасне. 

 трудове виховання:

 • формування творчої працелюбної особистості;
 • популяризація знань про сучасну ринкову економіку;
 • підготовка молоді до самостійного трудового життя;
 • виховання у студентів дбайливого ставлення до приватної, суспільної та державної власності.

фізичне виховання:

 • утвердження здорового способу життя;
 • прищеплення знань про традиційні національні єдиноборства;
 • формування знань про роль фізичної культури у житті;
 • фізичне, духовне і психологічне загартування;
 • формування культури сімейних та статевих відносин.

 екологічне та валеологічне виховання.

 • виховання шанобливого ставлення до рідного краю та природи;
 • прищеплення основ глобального екологічного мислення;
 • виховання екологічної культури;
 • оволодіння знаннями з охорони життя та безпеки життєдіяльності;
 • ознайомлення з психологією екстремальних ситуацій;
 • ознайомлення з основами традиційної та нетрадиційної медицини.