Наукова робота зі студентами у 2013/2014 н.р.

№ з/п Назва роботи Дата/період проведення Відповідальні
1 Організація і проведення круглого столу до дня спеціаліста-правника «Історико-правові дослідження у сфері захисту прав особи» (з використанням матеріалів роботи студентського наукового гуртка) Жовтень 2013 р.

Личенко І.О., Гулій А.М., Мельниченко Б.Б.

Викладачі кафедри

2 Організація і проведення круглого столу «Адміністративно-правове регулювання суспільних відносин» (з використанням матеріалів роботи студентського наукового гуртка) Березень 2014 р.

Личенко І.О., Гулій А.М., Мельниченко Б.Б.

Викладачі кафедри

3 Організація і проведення міжнародної науково- практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки - 2014» (з використанням матеріалів роботи студентського наукового гуртка) ) Травень 2014 р. Завідувач кафедри права, к.ю.н. Личенко І. О.

 

План наукової роботи обговорено і схвалено на засіданні кафедри 5 вересня 2013 року. Протокол № 2 від 5 вересня 2013 року.