Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики