Програма додаткового вступного випробування абітурієнтів з базовою освітою бакалавра/спеціаліста/ магістра до ступеня вищої освіти магістр