Висновок експертної комісії МОН України щодо первинної акредитації ОПП "Право" спеціальності 081 "Право" за другим (магістерським рівнем)

Завантажити