Студентоцентроване навчання

Положення про організацію освітнього процесу в ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

Положення про студентське самоврядування ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти ПрАТ «ВНЗ «МАУП» права на вільний вибір навчальних дисциплін

Положення про наукове товариство студентів і молодих вчених у ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Концепція виховної роботи у Міжрегіональній Академії управління персоналом

Положення про організацію самостійної роботи студентів в ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Положення про організацію навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальними графіками в ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Положення про підготовку магістрів в ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Методичні рекомендації до проведення анкетування з питань оцінювання освітнього процесу у ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором в Приватному акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»