Структура внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти

28 вересня 2017 року набрав чинності нова редакція Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII (далі - Закон), який вносить суттєві зміни до Закону України «Про вищу освіту».

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону складовими системи забезпечення якості освіти є:

  • система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти);
  • система зовнішнього забезпечення якості освіти;
  • система забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти.

Згідно з частиною 3 цієї статті система забезпечення якості в закладах вищої освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) може включати:

  • стратегію та процедури забезпечення якості освіти;
  • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
  • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;
  • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання науково-педагогічної діяльності науково-педагогічних працівників;
  • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;
  • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;
  • створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу вищої освіти.

План робочих заходів на 2019/2020 навчальний рік щодо виконання «Програми забезпечення якості вищої освіти в ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

Програма забезпечення якості вищої освіти в ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти в ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

Кодекс академічної доброчесності педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників та здобувачів освіти ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

Стратегії розвитку ПрАТ "ВНЗ "МАУП"