Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності з підготовки бакалаврів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

Прохання ознайомитись з документацією, що подана нижче:

Таб.10.1

Таб.10.2

Таб.10.3