Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня спеціальності 081 Право

Прохання ознайомитись з документацією, що подана нижче:

Таб.10.1

Таб.10.2

Таб.10.3