Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня спеціальності 073 Менеджмент

Прохання ознайомитись з документацією, що подана нижче:

Таб.10.1

Таб.10.2

Таб.10.3