Відомості про навчально- методичне забезпечення освітньої діяльності (започаткування нової спеціальності) з підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня спеціальності 242 Туризм

Прохання ознайомитись з документацією, що подана нижче:

Таб.10.1

Таб.10.2

Таб.10.3