Відомості про інформаційне забезпечення освітньої двяльності ( започаткування нової спеціальності) з підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня спеціальності 242 Туризм

Прохання ознайомитись з документацією, що подана нижче:

Таб.11.1

Таб.11.2

Таб.11.3