Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня спеціальності 073 Менеджмент

Прохання ознайомитись з документацією, що подана нижче:

Таб.11.1

Таб.11.2

Таб.11.3