Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності з підготовки фахівців другого (магістерського рівня) спеціальності 053 Психологія

Прохання ознайомитись з документацією, що подана нижче:

Таб.9.1

Таб.9.2(ч.1) Таб.9.2(ч.2) Таб.9.2(ч.3) Таб.9.2(ч.4) 

Таб.9.3