Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності з підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня спеціальності 053 Психологія

Прохання ознайомитись з документацією, що подана нижче:

Таб.11.1

Таб.11.2

Таб.11.3