Протоколи засідань Ліцензійної комісії, Рішення МОН України