Історія

Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом є відокремленим структурним підрозділом ПрАТ "ВНЗ "МАУП".

Історія становлення Львівського інституту бере початок у 1998 році в рамках співпраці Львівського центру науково-технічної та економічної інформації та Міжрегіональної Академії управління персоналом у м. Києві. Першим результатом такої співпраці стало відкриття на базі ЛвЦНТЕІ навчально-консультаційного центру дистанційного навчання МАУП, в якому отримали другу вищу освіту студенти за спеціальностями: "Фінанси", "Облік і аудит", "Управління трудовими ресурсами".

У 2008 році Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом відзначив 10-річчя своєї освітньої діяльності у статусі найбільшого регіонального підрозділу МАУП. Рівень якісного професорсько-викладацького складу, постійний розвиток навчально-методичного забезпечення, матеріально-технічна база закріпили за Інститутом першість серед недержавних навчальних закладів Львівщини.

      В Інституті здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями вищої освіти:

 • бакалавр;
 • спеціаліст;
 • спеціаліст перепідготовки

У галузях знань:

 • Менеджмент і адміністрування (напрям підготовки: менеджмент організацій, економіка та управління бізнесом, менеджмент туризму та готельного бізнесу, медичний та фармацевтичний менеджмент)
 • Право (напрям підготовки: право)
 • Соціально-політичні науки (напрям підготовки: психологія).

У складі Інституту функціонує 6 кафедр:

 • фінансово-облікових дисциплін;
 • економіки;
 • соцільно-гуманітарних і фундаментальних дисциплін;

Випускові кафедри:

 • права;
 • менеджменту організацій;
 • психології.

За п’ятнадцятирічний період діяльності на ринку освітніх послуг Львівської області чисельність студентів в Інституті зростає.

З кожним роком чисельність студентів за різними формами навчання зростає. Таке зростання кількості студентів зумовлене перевагами, що характерні для Львівського інституту МАУП, а саме:

 • співпраця у підготовці кадрів, видання наукових праць, проведення спільних науково-практичних заходів з Інститутом регіональних досліджень НАН України
 • використання сучасних інноваційних форм методичного забезпечення навчального процесу
 • активне сприяння розвитку талантів студентської молоді, конкурси пісенної творчості, краси
 • співпраця з Європейськими ВНЗ у науковій роботі студентів (Вища школа економіки і права у м. Кельце (Польща)
 • співпраця з професіоналами – практиками у підготовці фахівців у галузі менеджменту, психології, права.
 • налагоджена взаємовигідна співпраця з органами місцевого самоврядування і громадськими організаціями області з метою соціальної адаптації та перепідготовки незайнятого населення, в тому числі військовослужбовців, звільнених у запас.;
 • можливість підключитись до навчання з будь-якого освітньо-кваліфікаційного рівня;
 • наявність нових власних приміщень;
 • формування відносно невеликих навчальних груп, що забезпечує індивідуальний підхід до кожного студента ;
 • функціонування однієї з найбільших бібліотек у м. Львові в галузі гуманітарних наук, економіки, права, менеджменту,

У тематиці наукових досліджень Інституту особливе місце посідає пошук нових знань у розв’язанні проблем побудови систем управління людськими ресурсами на різних рівнях.      У ході підготовки і проведення науково-практичних конференцій Інститут налагоджує різні форми співпраці (викладання, керівництво державними екзаменаційними комісіями, дипломними роботами студентів) з науковими академічними установами Західного регіону.

Сучасний розвиток Львівського інституту МАУП зорієнтований на підготовку не тільки професійних , а й насамперед всебічно розвинених, мобільних фахівців, здатних працювати в умовах постійних змін

Важливе значення тут має залучення студентів до спільних з викладачами наукових досліджень. Їх результати подаються та обговорюються на науково-практичних конференціях. Тематика наукових доповідей студентів у рамках цих заходів пов’язана з економічними і правовими проблемами розвитку сучасного суспільства. 

З 2001 року Львівський інститут МАУП розпочав активну співпрацю з Вищою школою економіки та права ім. професора Ліпінського у м. Кельце (Польща).У рамках такої співпраці студенти Львівського інституту кожного року є учасниками науково-практичних заходів, а відповідно польські партнери є гостями у Львівському інституті МАУП

Матеріально-технічна база Львівського інституту МАУП забезпечує належні умови для здійснення основних видів діяльності Інституту. 

 • навчальний корпус, знаходиться за адресою: вул. Мазепи, 29

Навчальний корпус Інституту оснащений сучасною комп`ютерною технікою та об`єднані локальною комп`ютерною мережею. Викладачі та студенти мають доступ до глобальної комп`ютерної мережі INTERNET. Кабінети комп`ютерної техніки забезпечені інформаційно-правовою системою «Ліга: Закон», яка дає можливість систематично актуалізувати чинну нормативно-правову базу, програмою С:Бухгалтерія», підсистемою «АРМ-менеджера». Інститут має парк власних персональних комп`ютерів, з яких переважна більшість використовуються у навчальному процесі.

У разі необхідності студенти Інституту мають змогу отримати  медичну допомогу у спеціально обладнаному медпункті, а також у міській поліклініці, де щорічно на початку навчального року проходять медичний огляд студенти всіх курсів з метою виявленн у них хронічних хвороб та  встановлення їм відповідної групи фізичного стану.

У структурі навчального закладу функціонує студентське кафе.

Інститут орендує спортивну залу у навчально-спортивній базі літніх видів спорту м. Львова.

Копіювальна та інша оргтехніка (ксерокси, сканери, принтери, різограф, факс) дають змогу оперативно вирішувати питання забезпечення навчального процесу необхідною документацією, готувати та тиражувати навчально-методичні посібники, курси лекцій, програми та інші розробки, передбачені діяльністю вищого навчального закладу.