Історія

Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» є відокремленим структурним підрозділом Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (м. Київ).

Історія становлення Львівського інституту бере початок у 1998 році в рамках співпраці Львівського центру науково-технічної та економічної інформації та Міжрегіональної Академії управління персоналом у м. Києві. Першим результатом такої співпраці стало відкриття на базі ЛвЦНТЕІ навчально-консультаційного центру дистанційного навчання МАУП, в якому отримали другу вищу освіту студенти за спеціальностями: «Фінанси», «Облік і аудит», «Управління трудовими ресурсами».

Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» один з найбільших регіональних підрозділів Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

В Інституті здійснюється підготовка фахівців за ступенями вищої освіти:

 • Бакалавр
 • Магістр

У галузях знань:

Соціальні та поведінкові науки (спеціальність «Економіка»)

Соціальні та поведінкові науки (спеціальність «Психологія»)

Управління та адміністрування (спеціальність «Облік і оподаткування»)

Управління та адміністрування (спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»)

Управління та адміністрування (спеціальність «Менеджмент»)

Управління та адміністрування (спеціальність «Маркетинг»)

Право (спеціальність «Право»)

У складі Інституту функціонує 5 кафедр:

Випускові кафедри:

У Львівському інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП» налагоджено співпрацю:

 • співпраця у підготовці кадрів, видання наукових праць, проведення спільних науково-практичних заходів з Інститутом регіональних досліджень НАН України;
 • використання сучасних інноваційних форм методичного забезпечення навчального процессу;
 • активне сприяння розвитку талантів студентської молоді, конкурси пісенної творчості, краси;
 • співпраця з Європейськими ВНЗ у науковій роботі студентів (Вища школа економіки і права у м. Кельце (Польща), Вища школа менеджменту у м. Легниця (Польща);
 • співпраця з професіоналами – практиками у підготовці фахівців у галузі менеджменту, психології, права;
 • налагоджена взаємовигідна співпраця з органами місцевого самоврядування і громадськими організаціями області з метою соціальної адаптації та перепідготовки незайнятого населення, в тому числі військовослужбовців, звільнених у запас;
 • можливість підключитись до навчання з будь-якого освітньо-кваліфікаційного рівня;
 • формування відносно невеликих навчальних груп, що забезпечує індивідуальний підхід до кожного студента ;
 • функціонування однієї з найбільших бібліотек у м. Львові в галузі гуманітарних наук, економіки, права, менеджменту.

У тематиці наукових досліджень Інституту особливе місце посідає пошук нових знань у розв’язанні проблем побудови систем управління людськими ресурсами на різних рівнях. У ході підготовки і проведення науково-практичних конференцій Інститут налагоджує різні форми співпраці (викладання, керівництво державними екзаменаційними комісіями, дипломними роботами студентів) з науковими академічними установами Західного регіону.

Сучасний розвиток Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» зорієнтований на підготовку не тільки професійних , а й насамперед всебічно розвинених, мобільних фахівців, здатних працювати в умовах постійних змін.

Важливе значення тут має залучення студентів до спільних з викладачами наукових досліджень. Їх результати подаються та обговорюються на науково-практичних конференціях. Тематика наукових доповідей студентів у рамках цих заходів пов’язана з економічними і правовими проблемами розвитку сучасного суспільства. 

Матеріально-технічна база Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» забезпечує належні умови для здійснення основних видів діяльності Інституту. 

Навчальний корпус Інституту оснащений комп`ютерною технікою та об`єднані локальною комп`ютерною мережею. Викладачі та студенти мають доступ до глобальної комп`ютерної мережі INTERNET, Wi-Fi (від англ. Wireless Fidelity, — Бездротова точність). Кабінети комп`ютерної техніки забезпечені інформаційно-правовою системою «Ліга: Закон», яка дає можливість систематично актуалізувати чинну нормативно-правову базу, програмою С:Бухгалтерія», підсистемою «АРМ-менеджера».

У разі необхідності студенти Інституту мають змогу отримати  медичну допомогу у спеціально обладнаному медпункті.

У структурі навчального закладу функціонує студентське кафе.

Інститут орендує спортивну залу у навчально-спортивній базі літніх видів спорту м. Львова.

Копіювальна та інша оргтехніка (ксерокси, сканери, принтери, різограф, факс) дають змогу оперативно вирішувати питання забезпечення навчального процесу необхідною документацією, готувати та тиражувати навчально-методичні посібники, курси лекцій, програми та інші розробки, передбачені діяльністю вищого навчального закладу.