Викладач Добуш З. О. успішно захистила дисертацію

03 березня 2015 р.

03 березня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Львівської комерційної академії викладач Добуш З. О. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.