Засідання ради кураторів академічних груп

 

29 травня 2019 року у Львівському інституті ПрАТ "ВНЗ"МАУП" відбулося засідання ради кураторів академічних груп.

Доцент кафедри економіки та підприємництва Стефанишин О.Б. у доповіді «Роль наукових гуртків в активізації науково-дослідної роботи студентів» інформувала про форми науково-дослідної роботи, методи її проведення на усіх етапах навчання та визначила роль наукових гуртків. Заслуговує на увагу проведене опитування серед студентів щодо їх участі у науково-дослідній діяльності та шляхів її активізації.

Доцент кафедри менеджменту організацій Оліховська М.В. виступила на тему «Педагогічні технології формування і розвитку інноваційного мислення майбутніх фахівців», проаналізувала особливості традиційної та інноваційної педагогіки.

Завідувач кафедри економіки та підприємництва Магас Н.В. у доповіді на тему «Професіоналізм викладача ЗВО як фактор забезпечення якості освіти студентів» охарактеризувала основні складові професіоналізму викладача, при цьому особливу увагу звернула на активізацію наукової роботи.

Відбулася цікава та конструктивна дискусія.