Захист дисертації викладача кафедри права Граб М.І.

Викладач кафедри права ЛІ МАУП Граб М.І. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня: кaндидaтa юридичних наук.

Математична культура юриста: філософсько-правовий аспект

Спеціальність: 12.00.12 – філософія права

Науковий керівник / консультанти: 

доктор юридичних наук, професор Сливка Степан Степанович