Вступ на II-III курс за скороченим терміном навчання

Львівський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП" проводить підготовку бакалаврів на основі

ОКР молодший спеціаліст зі споріднених та з неспоріднених галузей
знань/спеціальностей:
  •  Психологія
  •  Право
  •  Туризм
За результатами вступних фахових випробувань (тести) без сертифікату ЗНО.
Прийом документів до 26.03.2019р. на заочну форму навчання.