Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання юридичної науки – 2017»

27 квітня 2017 року у Львівському інституті МАУП відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання юридичної науки – 2017».

З привітальним словом до учасників конференції звернулася директор Львівського інституту МАУП Лелик Любов Іванівна.

Мета Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2017»  - об’єднати зусилля фахівців у галузі права, інших суспільних і гуманітарних наук, представників молодої генерації юристів у пошуку ефективних шляхів реформування вітчизняної правової системи.

Проведення наукового заходу є продовженням багаторічної традиції активної співпраці Львівського інституту МАУП з освітянами інших ВНЗ України, представниками академічної науки у виконанні спільних науково-дослідних проектів, підготовці та підвищенні кваліфікації кадрів, організації різноманітних наукових заходів.

У програмі конференції представлені доповіді наукових і науково-педагогічних працівників, а також студентів з багатьох ВНЗ м. Львова та інших регіонів України. Загалом для участі у конференції заявлено 63 учасники та 54 наукові доповіді.

У вітальному слові Голови оргкомітету до учасників Всеукраїнської конференції зазначено, що вже стало доброю традицією проведення науково-практичної конференції у стінах нашого ВНЗ, усі наші зусилля спрямовані на плекання науково обдарованої молоді, адже саме вона є тією рушійною силою, яка може вивести розвиток держави на якісно новий рівень у правовому, соціально-економічному, освітньому напрямах. Законодавство змінюється, наука розвивається та потребує подальшого обговорення практичних проблем і фундаментальних питань права.

У пленарній доповіді «Інтернаціоналізація вищої освіти: організаційно-правові та інституційні питання» докторант ЛНУ імені Івана Франка, к.е.н. Гринькевич Ольга Степанівна звернула увагу на перспективні напрями і форми інтернаціоналізації ВНЗ, можливості і загрози, пов’язані з академічною мобільністю студентів, викладачів і дослідників, особливості впливу транскордонного чинника на процеси освітньої міграції молоді.

Прикладний характер мала представлена у пленарному засіданні доповідь заступника директора з безпеки  та ділової інформації  Львівського інституту МАУП Гулія Андрія Мироновича на тему «Умови дійсності правочинів: теорія та практика».  Доповідь викликала жвавий інтерес серед учасників конференції, оскільки супроводжувалась практичними порадами щодо укладення цивільно-правових договорів, а також  уникнення поширених помилок в юриспруденції в галузі договірного права.

Особливо дискусійною була пленарна доповідь викладача кафедри права,  Неборачок Ольги Іванівни «Результати та перспективи реформи децентралізації» . У своїй доповіді Ольга Іванівна висвітлила приховані проблеми та «підводні течії» реформи децентралізації на місцях та можливі шляхи їх подолання.

У науковій доповіді на тему «Медіація в роботі юриста» студентка третього курсу Львівського інституту МАУП Хміль Марія-Мар’яна обґрунтувала доцільність ширшого запровадження медіаційних способів вирішення правових конфліктів в юридичній практиці, особливо в кримінальному та цивільному процесах.

Студентка третього курсу Львівського інституту МАУП Грабовинська Мирослава-Ірина представила учасникам конференції результати дослідження та цікаву презентацію на тему «Підтримання відкритості суспільства із врахуванням антроповідповідності права».

Під час роботи конференції представлені наукові доповіді за такими тематичними напрямами:

-     фундаментальні питання права;

-     історико-теоретичні та філософських проблем юридичної наукиж

-     проблем та перспектив розвитку галузей права в Україні;

-     удосконалення законодавства, перспектив правових реформ, становлення та розвитку основних державних інститутів, економічних перспектив розвитку суспільства в умовах формування ринкових відносин та становлення правової держави;

-     філософсько-правові та психологічні проблеми реалізації правових норм у сучасних умовах.

Тематичні напрями, передбачені програмою конференції, знайшли своє ширше відображення у виступах учасників під час секційних засідань.

За результатами роботи Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2017» сформовано збірник доповідей та статей.