Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми юридичної науки-2019"

16 квітня 2019 року у Львівському інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП» відбулась щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання юридичної науки – 2019».

Відповідно до регламенту конференції виступи учасників обговорювались у двох секціях:

На засіданні секції 1. Суспільні трансформації і право: актуальні питання обговорено доповіді викладачів кафедри права та інших кафедр Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Зокрема, Граб М.І. (к.ю.н., доцент кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП») виголосила доповідь «Актуальні питання законодавчих змін у злочинах проти виборчих прав громадян». У доповіді проаналізовано зміни у законодавстві, яке регламентує відповідальність за виборчі права громадян в Україні, прогалини та перспективи вдосконалення правового регулювання цього питання.

Дмишко О.С., к.психол.н., доц., зав. кафедри психології Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП», та Гудиш В.Г., студент другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Психологія» Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» подали на обговорення актуальну доповідь «Теоретичні аспекти психолого-управлінського консультування».

Багатоаспектну для різних спеціальностей тему «Інформаційна відкритість як інструмент захисту прав людини» подала для обговорення к.н.з держ. упр., доц. кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Задорожна М.І.

Проблем публічного управління торкнулась у своїй доповіді «Проблемні питання надання адміністративних послуг в контексті розвитку публічного управління в Україні» Мельниченко Б. Б., к. ю. н., доц., доцент кафедри конституційного та міжнародного права Навчально-наукового інституту права та психології НУ «Львівська політехніка».

к.е.н., доц. кафедри менеджменту організацій Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Оліховська М. В. та к.е.н., асистент кафедри обліку та аналізу НУ «Львівська Політехніка» Оліховський В.Я. висвітлили питання менеджменту «Вплив податкового навантаження на формування облікової політики у системі менеджменту організацій».

Асистент кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права та психології НУ «Львівська Політехніка» Павлюк Н. М.

висвітлила тематику римського права у доповіді «Рецепція положень римського права щодо права на обов’язкову частку у спадщині та його подальший розвиток за законодавством Європейських країн».

к.ю.н., доц., доцент кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Пришляк Г.Я. порушила у своїй доповіді «Здійснення демократичного контролю у сфері виконавчої влади» питання демократичного контролю

Аспірант Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника Пришляк М.Б. проаналізував «Екологічні проблеми сучасності: філософський аспект».

к.ю.н., доц., доцент кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Русаль Л.М. представила увазі присутніх доповідь «Юрисдикція адміністративного суду та питання її розмежування».

к.ю.н., доц., завідувач кафедри права ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Яворська В. Г. У своїй доповіді «Характеристика змін до Кримінального процесуального кодексу України» порушила проблему якості кримінального процесуального законодавства та характеристики змін до нього.

Секція 2. Трибуна молодого вченого. Долучено до наукової роботи студентів освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр»:

Тицький І.Р., студент другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» (науковий керівник - Граб М.І. (к.ю.н., доцент кафедри права) висвітлив проблемні питання корисливих злочинів у доповіді «Особливості корисливих злочинів та запобігання їм у діяльності правоохоронних органів».

Гук Р.В., студент другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» (науковий керівник - Граб М.І. (к.ю.н., доцент кафедри права) виголосив доповідь «Актуальні аспекти криміналістики у сфері розкриття та розслідування злочинів проти власності».

Марич О.В., студентка другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» (науковий керівник - Граб М.І. (к.ю.н., доцент кафедри права) свою доповідь присвятила корупційній злочинності «Стан наукової розробки проблеми протидії корупційній злочинності».

Коцовський О.І. студент 3 курсу, спеціальності «Правознавство» Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» висвітлив проблемні питання трудового права, зокрема праці жінок у виступі «Охорона праці жінок за законодавством України».

Павлюк Н. М. та студентка групи ПВ-31 Навчально-наукового інституту права та психології НУ «Львівська Політехніка» Кличко Ж. В. виголосили доповідь «Особливості правового регулювання договору довічного утримання».

Павлюк Н. М. та студентка 4 курсу, спеціальності «Правознавство» Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Смоляк Х. Б. висвітлили питання спадкого права у доповіді «Історія розвитку спадкового права».

Мельниченко Б. Б. у співавторстві з студенткою другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» Бішко Н. М. оголосили доповідь «Принципи державної антикорупційної політики».

Старший викладач кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Неборачок О.І. та студент другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» свою доповідь присвятили питанням банкрутства «Банкрутство підприємства та шляхи його подолання».

Пришляк Г.Я. та студентка другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Василишин О.В. і студент другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Дністрянський М.М. обговорили питання народного контролю в доповіді «Інститути демократії та народний контроль: питання взаємодії».

Русаль Л.М. та студент другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Шустер Б.Р. обговорили питання запобігання корупції в доповіді «Превентивні заходи протидії корупції».

Яворська В. Г. та студент другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Кульчицький Р. В. оголосили доповідь на тему: «Періоди кримінально-виконавчої політики України на сучасному етапі розвитку держави».

Яворська В. Г. та студент другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Яремко Я. В. подали доповідь на тему «Проблеми забезпечення протидії корупції».

Яворська В. Г. та студент другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Тарасюк О. Б. проаналізували проблему боротьби з корупцією у доповіді «Ефективність впровадження заходів боротьби з корупцією в Україні».