Відбулася Всеукраїнська конференція "Суспільні трансформації у XXI столітті"

Проведення наукового заходу є продовженням багаторічної традиції співпраці Львівського інституту МАУП з представниками академічної науки у виконанні спільних науково-дослідних проектів, підготовці та підвищенні кваліфікації кадрів, організації різноманітних наукових заходів.