Участь у Міжнародній конференції “Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної практики”

Участь у Міжнародній конференції “Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної практики”

Науково-педагогічні працівники Львівського інституту МАУП взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції. яка присвячена 30-річчю МАУП,

Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної практики” (м. Київ, МАУП, 11 квітня 2019 р.). 

Теми доповідей

Л. Лелик, О.Гринькевич, В.Гринькевич. Ефективність вищої освіти в умовах глобальної академічної революції

І. Зошій. Модель ефективного формування професійної компетентності  майбутніх фахівців галузі права