Участь у конференції «Сучасний стан і пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України»

23 листопада 2017 року у Львівському торговельно-економічному університеті відбулася VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРІОРИТЕТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ”, що була організована кафедрою фінансів, кредиту та страхування.

Активну участь у конференції взяли студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

На конференції були заслухані доповіді:
Ільківа Михайла «Теоретичні основи дослідження фінансової безпеки підприємства» та Денисенко Людмили «Методи аналізу фінансового стану підприємства»,  науковий керівник к.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки та підприємництва Магас Наталія.

Доповідачі були нагороджені дипломами учасників конференції.