Реєстрація на складення МКТ / МТНК вступників до магістратури

Вступники, котрі бажають зареєструватися на складення магістерського комплексного тесту та магістерського тесту навчальної компетентності в  ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (реєстрація розпочинається з 27 червня 2022 року та закінчується 18 липня 2022 року)  мають принести особисто до приймальної комісії або надіслати на електронну адресу скановані копії (фотокопії):

  • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (зразок додається);
  • документа, що посвідчує особу;
  • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
  • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (у разі, якщо дані особи ще не вносили в ЄДЕБО);
  • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-квіаліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
  • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження МКТ / МТНК);
  • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (3×4, 1 шт.).

У разі успішної реєстрації учасникові буде надіслано скановану копію екзаменаційного листа та реєстраційної картки на електронну адресу, зазначену в заяві–анкеті.

У темі листа вступник обов’язково зазначає вираз: «Реєстрація на МКТ / МТНК , а також прізвище, ім’я, по батькові).

В тексті листа вступник обов’язково зазначає номер особистого телефону, прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Детальніше дивіться за посиланням: https://testportal.gov.ua/reyestratsiya-dlya-uchasti-v-mkt-mtnk/