Конференція «Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка»

02 - 03 жовтня 2013

У жовтні 2013 року Львівський інститут МАУП виступив співорганізатором II-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка» (2-3 жовтня 2013 р.). Конференція була присвячена 95-річчю Національної академії наук України та проходила за активної підтрики Міністерства соціальної політики, Державної міграційної служби, Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, Федерації професійних спілок України, Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради, Західного наукового центру НАН України і МОН України, чотирьох ВНЗ України, а також шести наукових, освітніх та громадських інституцій з Білорусі, Іспанії, Польщі та США.

Робота Міжнародної конференції проходила за такими основними напрямами:

  •  «Соціально-економічні основи міграції та територіальні міграційні системи: виклики XXI століття»
  • «Макроекономічні та регіональні аспекти формування і розвитку територіальних міграційних систем: діагностика, аналіз, прогноз»
  • «Функції територіальних міграційних систем: інституційно-правова та соціано-еконоічна регламентація»
  • «суспільні та громадські ініціативи в сфері регулювання міграційних процесів у регіоні: міжкультурний діалог та соціальна взаємодія»