До уваги вступників!

Львівський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП" здійснює підготовку магістрів за освітньо-професійною програмою на основі ступеня спеціаліст зі споріднених / неспоріднених галузей знань (крім спеціальності 081 Право) без ЗНО за результатами фахових іспитів та додаткових фахових іспитів.

          Прийом документів до 23.07.2019р.