До уваги вступників!

 

Вступні випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань: 05 "Соціальні та поведінкові науки", 07 "Управління та адміністрування", 24 "Сфера обслуговування", 29 "Міжнародні відносини", 28 "Публічне управління та адміністрування", 12 "Інформаційні технології", 081 "Право"  проводяться в строки наведені нижче.
      Початок реєстрації вступників для проведення єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту з іноземної мови -13 травня 2019р.
      Закінчення реєстрації вступників для проведення єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту з іноземної мови -03 червня 2019р.
      Строки проведення додаткового вступного випробування 13-31 травня 2019р.