Абітурієнтам!

Львівський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП" здійснює підготовку магістрів за освітньо-професійною програмою на основі ступеня спеціаліст/магістр зі споріднених / неспоріднених галузей знань  без ЗНО за результатами фахових іспитів та додаткових фахових іспитів.

Прийом документів до 17.09.2020