Загальна інформація

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ є невід’ємною складовою навчального процесу у Львівському інституті МАУП як регіонального підрозділу вищого навчального закладу IV рівня акредитації. 

Основною формою наукової діяльності Інституту є прикладні наукові дослідження, спрямовані на одержання нових знань та їх використання для практичних цілей у галузях гуманітарної сфери; психології; права; економіки і підприємництва; менеджменту. 

Наукові дослідження забезпечуються у Львівському інституті МАУП через такі принципи та напрями як:   

 • Органічна єдність змісту освіти і програм наукової діяльності 
 • Підготовка підручників, навчальних посібників, словників, довідників з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки 
 • Організація наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій 
 • Розвиток різних форм наукової співпраці з установами, що не входять до системи вищої освіти, для розв’язання складних наукових проблем, впровадження результатів наукових досліджень і розробок для потреб суспільного життя

У підготовці наукових кадрів, проведенні науково-практичних заходів, виданні наукових праць Львівський інститут МАУП активно співпрацює з академічними та галузевими науковими установами області, зокрема:

 • Західним науковим центром НАН України,
 • Інститутом регіональних досліджень НАН України,
 • Інститутом спеціальної педагогіки АПН України,
 • Природничим музеєм НАН України

Стратегічний розвиток підтримки дослідницької діяльності у Львівському інституті МАУП передбачає такі напрями:

 • фінансову підтримку для проведення індивідуальних та колективних досліджень;
 • підтримку участі у міжнародних конференціях;
 • заохочення підготовки навчальних видань та наукових публікацій;
 • організацію пошуку джерел фінансування науково-дослідних проектів та досліджень ринкового середовища прикордонних регіонів;
 • розширення міжнародних та партнерських контактів для подолання браку ресурсів фінансування досліджень.