Тематика наукових досліджень

1. Тематика наукових досліджень кафедр у 2019 р.

2. Тематика наукових досліджень кафедр у 2016-2018 рр.

3. Тематика наукових досліджень кафедр у 2015-2016 рр.

4. Тематика науково дослідної роботи кафедр у Львівському інституті МАУП та її виконання за 2014 р.

5. АНОТОВАНИЙ ЗВІТ з виконання науково-дослідної теми «Формування і використання територіальних міграційних систем для забезпечення сталого розвитку регіонів за 2014 р.» 

6. АНОТОВАНИЙ ЗВІТ з виконання науково-дослідної теми «Правовий захист прав та свобод особи в громадянському суспільстві» за 2014 р.

7. Зведені дані про науково-методичну діяльність та підготовку наукових кадрів у Львівському інституті МАУП за 2013 р.

8. АНОТОВАНИЙ ЗВІТ з виконання науково-дослідної теми «Правовий захист прав та свобод особи в громадянському суспільстві» за 2013 р.  

9. АНОТОВАНИЙ ЗВІТ з виконання  науково-дослідної теми  «Соціально-демографічний потенціал розвитку Карпатського регіону України за 2012 р.» 

10. АНОТОВАНИЙ ЗВІТ з виконання  науково-дослідної теми «Правовий захист прав та свобод особи в громадянському суспільстві» за 2012 р.