Міжнародна науково-практична он-лайн конференція «Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум».

Міжнародна науково-практична он-лайн конференція «Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум» 


29 жовтня 2020 року відбулася Міжнародна науково-практична он-лайн конференція «Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум». 

Її співорганізаторами виступили п’ять українських і польських вишів, а саме, Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ МАУП», Міжнародний інститут бізнесу,  Університет економіки у Бидгощі (Польща), НУ «Львівська політехніка», Львівський торговельно-економічний університет;  а також Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України», громадські організації «Академічний простір», «Центр досліджень і моніторингу якості та мобільності людських ресурсів». 

Відкриваючи пленарне засідання, Голова оргкомітету – директорка  Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ МАУП» проф., МКА Лелик Любов Іванівна зазначила, що глобальна пандемія зумовила зміну традиційного формату проведення конференції. Водночас он-лайн формат дав змогу значно розширити географію учасників конференції. 95 учасників представляли академічну та університетську освіту і науку з 15 інституцій, зокрема, Київського національного університету  імені Тараса Шевченка, Навчально-наукового інституту міжнародних відносин і соціальних наук МАУП, Львівського національного університету імені Івана Франка, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Польського університету економіки в Бидгощі, Приазовського державного технічного університету та інших ЗВО. 

У пленарному засіданні учасники презентували дослідження, які окреслюють тематику конференції за трьома напрямами:  


  1. соціокультурні і психологічні проблеми соціалізації особистості в умовах суспільних викликів і трансформацій (доповіді: директорка Навчально-наукового інституту міжнародних відносин і соціальних наук МАУП, проф. Грись А.М.; ст. викл. кафедри психології Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ МАУП», Шувар Г.М., вчитель СЗШ м. Львова № 23 Шувар Н.М.); 

  1. демографічні зміни, проблеми реформування соціальної економіки,  трансформації ринку праці й міграційної активності населення (доповіді: проф. Київського національного університету імені Тараса Шевченка Грішнова О.А.; директорка НДЦ «Демос», проф. НУ «Львівська політехніка» Садова У.Я.; ст.н.с. Інституту  регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України» д.е.н., Риндзак О.Т.,. ст.н.с. цього ж Інституту, к.геогр.н. Теслюк Р.Т., к.е.н. Левицька О.О.; доц. кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій Харківського національного університету, президентка ГО «Українська експертна ліга» Кравченкова Г.М., доцент кафедри економічної і соціальної географії ЛНУ імені Івана Франка Грицевич В.С.);   

  1. розвиток цифрової економіки та сучасних аналітичних інструментів прийняття рішень в контексті суспільної та економічної безпеки (проф. економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка Гринькевич О.С., доц. кафедри менеджменту організацій Львівського інституту МАУП Гринькевич В.М., доцент кафедри адміністративного та інформаційного права, CEO «Online Law School» НУ «Львівська політехіка» Радейко Р.І., доценти економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка Панчишин Т.В. і  Марець  О.Р.). 

Київську наукову школу Міжрегіональної Академії управління персоналом у галузі соціальних і поведінкових наук представила у роботі конференції доктор психологічних наук, проф. Антоніна Грись. Директорка Навчально-наукового інституту міжнародних відносин і соціальних наук МАУП презентувала доповідь на тему «Психологічні механізми відкриття простору «істинного Я», де зосередила увагу взаємозв’язках поведінки людини у соціумі та її дитячах травмах, цінностях, механізмах самозахисту, емоціях і переживаннях. 

Особливий інтерес викликали доповіді учасників конференції, присвячені проблемам реагування і адаптації до глобальних змін, спричинених COVID-19. Професорка Київського національного університету імені Т. Шевченка Олена Грішнова навела приклади вітчизняних і міжнародних досліджень, які вказують на зміну кон’юнктури ринку праці і професії, попит на які зростатиме у найближчій перспективі.  

Методику і результати соціологічних досліджень довіри до сімейних лікарів у контексті ефективності медичних реформ в Україні презентувала президентка ГО «Українська експертна ліга» Галина Кравченкова. Представниця харківської школи соціології звернула увагу на позитивні ефекти від впровадження результатів і висновків такого дослідження у малих і середніх містах Харківської області.  

На моделях і завданнях міграційної політики, спрямованої на збереження людського та інтелектуального потенціалу України та її регіонів зосередили увагу у своїх доповідях представниці наукової школи проблем міграціології – директорка НДЦ «Демос» НУ «Львівська політехніка» проф. Уляна Садова та ст.н.с. Інституту  регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України  д.е.н. Ольга Риндзак. 


Структурні зрушення у демографічних процесах в Україні та світі, проблематику демографічної безпеки країни, методики її моніторингу і прогнозування висвітлили у своїх доповідях доцент кафедри економічної і соціальної географії ЛНУ імені Івана Франка Володимир Грицевич, а також докторант Інституту  регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України ст.н.с. Роман Теслюк.  


Польський досвід моніторингу працевлаштування випускників презентувала у пленарному засіданні ст.н.с. Інституту  регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України  к.е.н. Ольга Левицька. Дослідниця детально висвітлила завдання, методологію та особливості суцільного анкетування випускників, яке щорічно проводить бюро кар’єри Ягелонського університету Польщі, а також сформулювала висновки і рекомендації для українських ЗВО у цьому контексті. 


Підготовку і проведення секційних засідань конференції забезпечили завідувачка кафедри менеджменту організацій Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ « МАУП», доц. Леся Данилюк, завідувачка кафедри економіки та підприємництва цього ж Інституту – Наталя Магас і доцентка кафедри фінансів, кредиту та страхування Львівського торговельно-економічного університету Тетяна Мединська, завідувачка кафедри психології  - доц. Уляна Іванюк,  

У другій частині роботи конференції взяли активну участь студенти університетів-співорганізаторів зустрічі, молоді науковці, які працюють над підготовкою магістерських кваліфікаційних робіт і дисертацій. Учасники конференції і програмний комітет звернув особливу увагу на доповіді студентів кафедри статистики  економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Тетяни Сапеляк і Юрія Кулеби, а також Наталії Синчини і і Катерини Лоїк, присвячені використанню нових форматів  даних і аналітичних платформ для  суспільних потреб і безпеки бізнесу. 

За результатами роботи заходу підготовлено до друку матеріали доповідей  конференції, а її учасники отримають сертифікати, які  додатково підтверджують розвиток професійних компетенцій дослідницького характеру.