Матеріали доповідей Круглого столу до дня спеціаліста-правника «Проблеми державотворення в Україні – 2019. Антикорупційна діяльність»

8 жовтня 2019 року в Львівському інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП»відбувся Круглий стіл до дня спеціаліста-правника «Проблеми державотворення в Україні – 2019. Антикорупційна діяльність».

Метою проведення цього науково-педагогічного заходу стало об’єднання зусиль фахівців у галузі права та представників молодої генерації юристів з метою пошуку нових шляхів реформування вітчизняної правової системи.


Відкриття Круглого столу було розпочате привітальним словом директора Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП», к.е.н., доц., професора МКА Любові Іванівни Лелик. Важливим при проведенні наукових заходів є залучення науково обдарованої молоді. Всі зусилля науково-педагогічного складу Інституту спрямовані на її плекання, адже саме молодь є тією рушійною силою, яка може вивести розвиток держави на якісно новий рівень у правовому,соціально-економічному, науковому, культурному, освітньому напрямку.

Доповіді учасників конференції стосувалися проблем та фундаментальних питань дієвій протидії корупції.

В рамках проведення Круглого столу «Проблеми державотворення вУкраїні – 2019. Антикорупційна діяльність» було представлено доповіді представників професорсько-викладацького складу Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП», Навчально-наукового інституту права та психології НУ«Львівська політехніка», студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право», студентки Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького.

Завідувач кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»к.ю.н., доц. В. Г. Яворська проаналізувала проблемні аспекти здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом України. В. Г. Яворська вказала,що з початку вересня Вищий антикорупційний суд почав роботу, проте в його діяльності науковці та практичні працівники вбачають проблемні аспекти, зокрема: проблема з підсудністю та передачею справ ВАКС; перших вироків можна чекати значний період часу; проблема з передачею кримінальних проваджень від місцевих судів до Вищого антикорупційного суду; якість корупції входити в складову інших злочинів; потреба внесення змін до інших нормативно-правових актів.

Актуальну тему подала на обговорення к.ю.н., доц., доцент кафедри праваЛьвівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Русаль Л. М. «Методологія дослідження корупції крізь призму соціального інституту», в якій зосередила увагу на тому, що корупція є предметом дослідження науковців різних спеціальностей, тому мають застосовуватися загальні для усіх галузей соціальних наук методи для дослідження цього явища.

У співпраці зі студентом другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» Гревою Б. І., к.ю.н., доцент кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Граб М. І. підняла актуальне питання «Україна в міжнародних антикорупційних структурах» та проаналізувала міжнародні документи про боротьбу з корупцією. Вказано, що експерти світового банку вважають корупцію головною економічною проблемою сучасності.


Лепех Ю. С., к.ю.н., доцент кафедри права Львівського інституту ПрАТ«ВНЗ «МАУП» визначила значення Національного антикорупційного бюро у системі органів протидії та запобігання корупції в Україні.

За результатами роботи Круглого столу до дня спеціаліста-правника «Проблеми державотворення в Україні – 2019. Антикорупційна діяльність» підготовано та опубліковано збірник доповідей та статей.