Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика управління в умовах суспільних викликів і трансформацій»

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Теорія і практика управління в умовах суспільних викликів і трансформацій» 

(06 червня 2019 року, Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»)

 

6 червня 2019 року у Львівському інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП» відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика управління в умовах суспільних викликів і трансформацій». Співорганізаторами заходу виступили Науково-дослідний центр соціальної й демографічної політики та управління «Демос» Національного університету «Львівська політехніка», Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього» НАН України, Львівський торговельно-економічний університет. До участі у конференції зголосилося понад 80 осіб, серед них – науковці Кропивницького, Львова, Рівного.

Тематика конференції охоплювала такі основні напрями:

  • суспільні трансформації і проблеми соціалізації особистості;
  • психологічні особливості управління освітніми процесами в суспільстві знань;
  • історичний та політичний контексти суспільних трансформацій;
  • соціокультурні та економічні наслідки міграції в Україні та світі;
  • безпека бізнесу та ризик-менеджмент в умовах суспільних викликів і трансформацій;
  • управління фінансовими системами на мікро-, мезо- і макрорівнях;
  • управління людськими ресурсами в сучасних організаціях;
  • соціальна економіка та соціальна безпека в умовах суспільних трансформацій.

У пленарному засіданні керівник НДЦ «Демос» Львівської політехніки д.е.н., професор Уляна Садова (тема виступу – «Інституційне забезпечення процесів регулювання міграції в Україні») підняла низку питань стосовно тенденцій сучасної трудової і позатрудової міграції українців. Наголосила, що вона пов’язана як зі зростанням добробуту людей, так і з розширенням у загальному бюджеті часу меж вільного часу. Доповідач визначила аргументи щодо необхідності її регулювання внаслідок вичерпування резервів «експортування» людського капіталу, окреслила блоки нової міграційної політики держави щодо залучення іноземної робочої сили, наголосила на ризиках втрати трудового потенціалу нації через неконтрольовані потоки освітньої міграції, розказала про досвід розробки спеціальних програм в частині вирішення працересурсних проблем.

Цікаву методику оцінки культурно-креативного потенціалу, а також її застосування для порівняльного аналізу України і Польщі представив д.п.н., професор кафедри економічної кібернетики Рівненського державного гуманітарного університету Богдан Юськів. Доповідач звернув увагу на порівняльні переваги України у розвитку креативного потенціалу, зокрема у таких його складових як креатині індустрії у регіонах України.

На сучасних трендах розвитку вищої освіти, зокрема інституційну та інші форми різноманітності зосередила увагу учасників Конференції д.е.н., доцент кафедри статистики Львівського національного університету імені Івана Франка Ольга Гринькевич. Доповідач виокремила три особливості виявлення  різноманітності у розвитку системи вищої освіти в Україні. Перша – зростання різноманітності університетських освітніх продуктів у формі навчальних курсів на вибір студентів. Друга – це підвищення ролі практичного досвіду під час здобуття вищої освіти через збільшення обсягів вторинної зайнятості, додаткових тренінгів, курсів, які студенти відвідують пози межами університетів. Третій прояв різноманітності у вищій освіті України – це її інтернаціоналізація через зростання обсягів зовнішньої освітньої міграції, участі у міжнародних освітніх і наукових проектах, зокрема, Еразмус+, Горизонт 2020. Зазначені прояви різноманітності мають як беззаперечні переваги, так і загрози, пов’язані з міграцією молоді, посиленням конкуренції зі сторони неформальних освітніх провайдерів, корпоративних університетів.

Проблематику регулювання суспільних процесів, пов’язаних зі зростанням міграційної активності населення в Україні і світі всебічно висвітлили у своїх виступах науковці відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів ДУ «Інститут регіональних досліджень НАН України імені М.І. Долішнього», зокрема к.е.н., ст.н.с. Ольга Риндзак – у доповіді «Демографічна безпека в умовах зростання міграційної активності населення України», к.е.н., ст.н.с. Ольга Левицька – у доповіді «Аналіз прикордонних ринків праці України і Польщі в умовах посилення міграційних процесів», провідний інженер Олександр Махонюк – у доповіді «Стандартизація міграційних послуг в системі органів державного управління».

Пізнавальним у науковому і прикладному аспектах, а також корисним з точки зору практичного застосування у професійній діяльності викладача, був виступ на Конференції к.психол.н., доцента кафедри психології Львівського інституту МАУП Оксани Марциняк-Дорош на тему «Особливості побудови змісту життя у студенток». Доповідач не лише представила результати досліджень на зазначену тематику, але й поділилася відповідним професійним досвідом як когнітивно-поведінковий психотерапевт і груповий тренер.

Особливістю цьогорічного наукового заходу була активна участь у презентації наукових досліджень, виконаних у рамках випускних кваліфікаційних робіт, студентів Львівського інституту МАУП. Заступник головного лікаря з медичної частини КНП «Золочівська центральна районна лікарня», студентка магістратури Тетяна Кубішин у доповіді «Кадровий менеджмент закладів охорони здоров’я у контексті медичної реформи в Україні: приклади успішної практики» навела цікаві приклади успішного особистого досвіду, який пов'язаний із розвитком управлінських компетенцій та їх використанням у підготовці мікропроектів з підвищення якості надання медичних послуг лікарні. Студент Львівського інституту МАУП, юрист Адвокатського об’єднання «Devoso law firm» Петро Білан у своїй доповіді висвітлив особливості захисту персональних даних у бізнесі, можливі наслідки, спричинені некоректним доступом до персональних даних, їх використанням і поширенням.

Наукову школу соціально-економічних досліджень у НУ «Львівська політехніка» під час роботи Конференції представили д.е.н. професор
О.Б. Мних, к.е.н. О.Р. Пятковська
(заступник директора Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою), к.е.н., доцент
Т.М. Степура, к.е.н. старший науковий співробітник О.О. Левицька, к.ек.н., ст.н.сп. М.В. Бачинська, к.пед н., доцент М.Є. Захарчук, асистент
М.О. Селюченко,
студенти С.С. Голубицький, М.В. Левочко,
Ю.І. Новіцька, А.Л
. Степура).

Конференція підтвердила велике бажання освітян, науковців, практиків працювати спільно. За результатами роботи наукового заходу підготовлено рекомендації державним органам влади, а також збірник доповідей і тез його учасників.

 

Інформацію підготували:

д.е.н., проф. Садова У.Я.,

к.т.н., доц. Гринькевич В.М.