Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи»