Міжнародна науково-практична інтернет-конференція на тему Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи"

28 листопада 2017 року у Львівському інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП» відбулася Міжнародна науково-практична інтернет-конференція на тему

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ

ТА УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ»

Співорганізатори Конференції – Міжнародний університет фінансів (м. Київ, Україна), Університет економіки (м. Бидгощ, Польща), громадська організація «Академічний простір» (м. Львів, Україна).

Метою Конференції є обговорення і пошук рішень у кризових ситуаціях в економіці та управлінні в умовах гібридних воєн, обмін досвідом та апробація результатів наукових досліджень із заявленої тематики.

У програмі Конференції представлені доповіді науково-педагогічних працівників, молодих вчених і студентів, а також дослідників академічних наукових установ Львова, Києва, Харкова, Дніпра, Кременчука, Сум, Маріуполя, Кривого Рогу, Луцька, польського партнера Львівського інституту МАУП у реалізації культурно-освітніх програм міжнародної співпраці – Університету економіки у м. Бидгощ (Польща). Загалом для участі у конференції заявлено 200 учасників і 190 наукових доповідей.

У вітальному слові до учасників Голова оргкомітету Конференції –директор Львівського інституту МАУП, Любов Лелик звернула увагу на той факт, що на сучасному етапі розвитку економіки вітчизняні підприємства все частіше застосовують новітні методи управління, системно досліджують ризики для попередження кризових явищ та мінімізації їх негативних наслідків. Доповідач наголосила на тому, що без наукового обґрунтування та публічного обговорення актуальних для українського бізнес-середовища проблем, складно знаходити ефективні шляхи виходу з кризових ситуацій.

Модератор конференції – завідувач кафедри економіки та підприємництва Львівського інституту МАУП Наталія Магас окреслила найбільш гострі для сучасної економіки та управління проблеми. Серед них на мікрорівні – пошук нових методів і моделей управління підприємством в умовах активного використання Інтернет-технологій і програмних продуктів, формування ефективних стратегій конкурентоспроможності бізнесу в період фінансової та політичної нестабільності, на макрорівні – децентралізація влади і розмежування повноважень між органами державної влади та місцевого самоврядування, реформування систем пенсійного і медичного забезпечення в Україні.

У пленарній доповіді на тему «Європейський вектор стратегічних напрямів розвитку економіки Львівської області» к.е.н., старший викладач кафедри економіки та підприємництва Наталія Гураль наголосила на тому, що політичні та економічні кризи, які за останні роки підвищили соціальну напруженість на національних і регіональних ринках, змусили європейську спільноту шукати нові механізми виходу з кризових явищ. З цією метою Європейська комісія ще у 2010 році прийняла Стратегію для розумного, сталого та всеохоплюючого зростання "Європа 2020". Така Стратегія покликана забезпечити здатність генерувати розумне, стале і всеохоплююче зростання, відкриває шлях до створення нових робочих місць і пропонує орієнтири для європейського суспільства. Доповідач звернула увагу на актуальність для сталого розвитку сучасної економіки екологічних інновацій, здатних попередити та зменшити негативні наслідки зміни клімату, сприяти створенню нових робочих місць.

Проблематику застосування кластерного підходу у вітчизняному бізнес-менеджменті висвітлила у своїй доповіді доцент кафедри менеджменту організацій Марта Оліховська. Науковець наголосила на тому, що формування кластерів стимулює розвиток промислового потенціалу на інноваційній основі. Доповідач зосередила увагу на основних перевагах та дискусійних питаннях застосування кластерного підходу в обґрунтуванні ефективності управлінських рішень.

Проблематику оцінювання якості фінансового забезпечення роздрібних торговельних підприємств за функціями управління висвітлила у пленарному засіданні роботи конференції здобувач Львівського торговельно-економічного університету, старший викладач кафедри економіки та підприємництва Львівського інституту МАУП Оксана Стефанишин. У презентації доповіді автор представила новаторську за змістом методику аналізу фінансових ресурсів підприємств з урахування специфіки видів їх діяльності.

 

Оргкомітет висловлює вдячність усім учасникам і гостям за активну участь у роботі Конференції, обговорення та дискусії, які забезпечують апробацію наукових досліджень, їх прикладне значення у вирішенні актуальних проблем економіки та управління в Україні.