Всеукраїнська науково-практична конференція на тему „Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи”

29 листопада 2016 р. у Львівському інституті МАУП відбулася  

 Всеукраїнська науково-практична конференція на тему

„АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ”

У програмі конференції представлені доповіді наукових і науково-педагогічних працівників зі 74 вищих навчальних закладів, а також академічних наукових установ м. Львова, Києва, Харкова, Одеси, Запоріжжя, Дніпра, Хмельницького, Кременчука, Сум, Маріуполя, Тернополя, Вінниці, Кривого Рогу, Херсону, Павлограду, Полтави, Кіровограда, Мукачева, Кам’янця- Подільського, Запоріжжя, Ізмаїла, Черкас, а також польського партнера Інституту у реалізації культурно-освітніх програм міжнародної співпраці  - Вищої школи економіки у м. Бидгощ (Польщі).

Модератор конференції – завідувач кафедри економіки та підприємництва Львівського інституту МАУП Н.В. Магас, окреслила найбільш актуальні проблеми сучасної економіки та менеджменту в Україні, обговоренню та пошуку рішень для розв’язання яких присвячені дослідження учасників конференції. Серед цих проблем – пошук нових моделей соціальної та економічної безпеки інституційних одиниць, регіонів та держави в умовах ведення гібридної війни та реальних військових дій на Сході країни, формування ефективних стратегій конкурентоспроможності бізнесу в період фінансової та політичної нестабільності, зниження реальних доходів населення.

У вітальному слові до учасників конференції директор Львівського інституту МАУП – професор Лелик Л.І. звернула увагу на нові соціокультурні, економічні та політичні виклики, що стоять сьогодні перед закладами вищої освіти та потребують розширення її функцій,  підвищення соціальної відповідальності за підготовку фахівців, здатних до успішної самореалізації на ринку праці.  

У пленарній доповіді на тему “Дослідження стану інтелектуального забезпечення вітчизняних торговельних підприємств” к.е.н., викл. кафедри економіки та підприємництва Львівського інституту МАУП Н.Р. Гураль звернула увагу на актуальних питаннях та механізмах розвитку людського,  соціального та інтелектуального капіталу вітчизняних торговельних підприємств, перспективах фінансування ними сучасних програм професійного розвитку та його мотивації.

Проблематику управління колективом, психологічні методи формування згуртованої команди висвітлила у пленарній  у доповіді на тему “Актуальні питання управління в сучасних суспільних умовах” завідувач кафедри психології Львівського інституту МАУП  О.С. Дмишко. 

На міждисциплінарний характер дослідження звернули увагу учасники конференції під час доповіді старшого викладача кафедри економіки та підприємництва Львівського інституту МАУП О. Б. Стефанишин. Характеризуючи теоретичні аспекти передумов і стимулів розвитку підприємств роздрібної торгівлі, автор розглянула соціофілософські та економічні питання розвитку організації, а також циклічність фінансових криз як глобальний чинник, що визначає економічну кон’юнктуру на ринках споживчих товарів і послуг.

Ризику як економічній категорії та особливому об’єкту менеджменту у діяльності сучасних організацій присвячено пленарну доповідь викладача кафедри економіки та підприємництва Львівського інституту МАУП Леус М.М.


Результати дослідження учасників студентського наукового товариства в Інституті представила у своїй пленарній доповіді «Тенденції розвитку ресторанного господарства» студентка Львівського інституту МАУП Гінда Марія, звернувши увагу на основних тенденціях, сильних і слабких сторонах, а також перспективах розвитку ресторанного бізнесу у м. Львові.

Оргкомітет конференції висловлює вдячність усім учасникам і гостям за активну участь, обговорення та дискусії, які забезпечують апробацію наукових досліджень та їх  прикладне значення у вирішенні актуальних проблем економіки та управління в Україні.