Міжнародна науково-практична конференція «Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка» 2-3 жовтня 2013 р.

Наукова співпраця

Львівського інституту МАУП

та Інституту регіональних досліджень НАН України

у рамках Угоди про співпрацю № 38 від «02» вересня 2013 р. на базі філії

кафедри менеджменту організацій Львівського інституту МАУП

в ІРД НАНУ

У жовтні 2013 року Львівський інститут МАУП виступив співорганізатором II-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка» (2-3 жовтня 2013 р.). Конференція була присвячена 95-річчю Національної академії наук України та проходила за активної підтрики Міністерства соціальної політики, Державної міграційної служби, Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, Федерації професійних спілок України, Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради, Західного наукового центру НАН України і МОН України, чотирьох ВНЗ України, а також шести наукових, освітніх та громадських інституцій з Білорусі, Іспанії, Польщі та США.

Робота Міжнародної конференції проходила за такими основними напрямами:

«Соціально-економічні основи міграції та територіальні міграційні системи: виклики XXI століття»

«Макроекономічні та регіональні аспекти формування і розвитку територіальних міграційних систем: діагностика, аналіз, прогноз»

«Функції територіальних міграційних систем: інституційно-правова та соціано-еконоічна регламентація»

«суспільні та громадські ініціативи в сфері регулювання міграційних процесів у регіоні: міжкультурний діалог та соціальна взаємодія»

Активну участь в організації та проведенні міжнародної конференції взяли студенти IV курсів Львівського інституту МАУП напрямків: менеджмент організацій та фінанси:

1. Міщенко А.

2. Москва О.

3. Наталевич Н.

4. Охота О.

5. Олива Ю.