Підготовка наукових кадрів

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ ЛЬВІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ МАУП

2021 рік

Андриц Мар’яна Русланівна – доцент кафедри права, захистила дисертацію наздобуття наукового ступеня доктора філософії. Спеціальність 081 Право. Тема дисертації«Принципи права в рішеннях Конституційного Суду України. Захист відбувся уХмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова. (ДР № 002704.26.10.21).

 

2018 рік

Зошій І.В. – викладач кафедри психології захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему «Психолого-педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх юристів» за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Захист відбувся 11 жовтня 2018 року у Національному університеті «Острозька академія».

 

2017 рік

Стефанишин О. Б. – старший викладач кафедри економіки та підприємництва Львівського інституту МАУП, захистила дисертацію на тему «Управління фінансовим забезпеченням розвитку підприємств роздрібної торгівлі» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Захист відбувся у Львівському торговельно-економічному університеті 19 грудня 2017 року.

2016 рік

У 2016 році штатний працівник кафедри права, старший викладач

Граб М.І. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Математична культура юриста: філософсько-правовий аспект» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.12 – філософія права. Захист відбувся 29 грудня 2016 року в Інституті психології і права НУ “Львівська політехніка”.

2015 рік

ЗАХИЩЕНІ ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

Личенко І. О. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право на тему «Захист законних інтересів громадян України засобами адміністративного права» / 05 березня 2015 / Академія внутрішніх справ України.

ЗАХИЩЕНІ КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

Іванюк У. В. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством на тему “Вплив аграрного сектору на розвиток внутрішнього товарного ринку України” / 01 липня 2015 року / Львiвська кoмeрцiйна академія.

Добуш З. О. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему «Державне регулювання розвитку роздрібної торгівлі в Україні» / 03 березня 2015 / Львівська комерційна академія.