Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи» (28 листопада 2018 року, м. Львів)

Частина 1

Частина 2