Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія і практика управління в умовах суспільних викликів і трансформацій» (6 червня 2019 року)