Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Cуспільні трансформації і безпека: глобальний, національний та особистісний виміри» 12 червня 2014 р.