Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції “Cуспільні трансформації і безпека: глобальний, національний та особистісний виміри” 12 червня 2014 р.