Матеріали доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2019» (м. Львів, 16 квітня 2019 року)